EPA

Een Energieprestatieadvies (EPA) is een maatwerkadvies dat u inzicht geeft in bouwkundige en installatietechnische verbetermaatregelen.

De kwaliteit van het energieadvies is geborgd via onafhankelijke certificering. Een EPA-maatwerkadvies is een verdieping van het energielabel. Het is een integraal advies dat aansluit op huisvestingsprocessen en biedt daarom goede aanknopingspunten voor een gedegen besluitvorming. Een EPA-maatwerkadvies leidt niet automatisch tot een energielabel, maar de gegevens uit het maatwerkadvies kunnen wel benut worden voor het bepalen van een energielabel

EPA-maatwerkadvies

Een EPA-maatwerkadvies moet worden opgesteld door een gecertificeerde adviseur. Een EPA-maatwerkrapport biedt u:

  • een helder overzicht van de huidige energieprestatie van een gebouw;
  • inzicht in bouwkundige en installatietechnische verbetermaatregelen;
  • inzicht in de kosten, baten en terugverdientijden van deze maatregelen;
  • inzicht in de CO2-reductie door het uitvoeren van besparingsmaatregelen;
  • een goede basis voor overleg met de gemeente in het kader van de Wet milieubeheer.

Een verbeterde energieprestatie resulteert in een aanmerkelijk lagere energierekening, meer comfort, lagere milieubelasting, een gezonder binnenklimaat en lagere energiekosten (woonlasten/beheerskosten).

Wat is een goed moment voor een EPA-maatwerkadvies?

Een geplande verbouwing van uw bedrijfsaccommodatie is bij uitstek een gelegenheid om een energieadvies te laten uitvoeren. Het kan ook een rol vervullen in de onderhoudsplanning.

EPA bestaande bouw

Het Energie Prestatie Advies is niet zomaar een willekeurig advies maar moet voldoen aan eisen die de overheid hiervoor heeft vastgelegd. Deze eisen en meetmethoden staan beschreven in de ISSO publicatie; voor woningbouw 82.1 en voor utiliteitsbouw 75.1.

EPA nieuwbouw

Sinds 1 juli 2012 zijn de bestaande energieprestatienormen voor nieuwbouw van  woningen (NEN 5128) en utiliteitsbouw (NEN 2916) vervangen door een nieuwe norm, de NEN 7120.

Bron: Duvama

Een samenwerking op maat

Ons team staat voor u klaar om u te helpen naar de juiste oplossing voor uw maatwerk vraagstuk